Univaikeudet

Melkein jokainen kärsii joskus univaikeuksista. Yleisimpiä univaikeuksia ovat unettomuus ja viivästynyt unirytmi.

Viivästynyt unirytmi on hyvin yleinen ongelma murrosiässä, joka johtuu kehon sisäisen kellon ja sosiaalisen kellon eriaikaisuudesta. Se ilmenee vaikeutena nukahtaa toivottuun aikaan iltaisin ja herätä säännölliseen aikaan aamuisin, mutta unen laatu pysyy normaalina. Tämä univalve-rytmin häiriön aiheuttama unen puute aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Päiväaikainen väsymys ilmenee aamu-unisuutena, halukkuutena jatkaa unia aamulla pidempään, liiallisena nukkumisena tai päiväunien ottamisella.

Unettomuus on nuorten yleisin unihäiriö. Unettomuuden voi kokea nukahtamisvaikeuksena, öisinä heräilynä, liian aikaisena heräämisenä tai yöunien jälkeisenä väsymyksenä. Nämä oireet saattavat esiintyä yksinään tai kaikki kerrallaan. Kokemukset huonounisuudesta ovat yksilöllisiä, mutta usein koetaan unen määrän olevan liian vähäistä tai unen laadun olevan huonoa.

Univaikeudet oireilevat monella tapaa, ja voi olla vaikea itse yhdistää oireilua univaikeuksiin. Univaikeuksien yhteydessä saattaa ilmetä seuraanvanlaisia oireita:

  •  väsymys
  •  mielialan lasku
  •  ärtyisyys, ylireagoi helposti asioille
  •  heikentynyt keskittymiskyky, huonontunut oppimissuoritus jatkuvan väsymyksen takia 
  •  tarve ottaa päiväunet
  •  fyysiset oireet, kuten päänsärky, vatsavaivat ja huimaus

Univaikeudet voivat johtua ympäristöstä tai omasta toiminnasta. Esimerkiksi  huonot unitottumukset ja nukkumisympäristö, stressi, sekä ruoka-aineet, lääkkeet tai päihteet vaikuttavat univaikeuksiin. Taustalla voi myös olla erilaisia sairauksia, esimerkiksi masennus tai tai kipujen kokeminen vaikuttavat uneen. Lisäksi ongelman taustalla voi olla sairaudeksi luokiteltavia unen häiriöitä, kuten narkolepsia, levottomat jalat, tai yön aikaiset erityishäiriöt, kuten unissakävely, unissapuhuminen tai painajaisunet. Nämä häiriöt ovat harvinaisia, ja yleensä ne todetaan lääkärin toimesta.