Kuinka paljon tarvitsemme unta?

Unen tarpeella tarkoitetaan aikaa, jonka kukin tarvitsee palautuakseen päivän rasituksista ja tunteakseen itsensä virkeäksi seuraavana päivänä.
 
  • Unen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät.
  • Keskimäärin nuoruusiässä unta tarvitaan noin 8-10 tuntia vuorokaudessa. 
  • Nukkua pitäisi yöllä, eikä päivällä, jotta vuorokausirytmi pysyisi säännöllisenä. 
Unen tarvetta lisää muun muassa seuraavat asiat:
 
  • Murrosiässä voimakas kasvu ja kehitys
  • Tilapäinen stressi
  • Fyysinen rasitus, esimerkiksi urheilijat tarvitsevat keskimääräistä enemmän unta