Mitä uni on? 

Uni on kaikille välttämätöntä ja elinehto. 
 
Uni on aivotoiminnantila, jolloin ei ole tietoista yhteyttä ympäristöön ja kehomme lepää. 
 
Uni koostuu eri vaiheista, joten se ei ole samanlaista läpi yön. Unen kaksi päävaihetta ovat vilkeuni, sekä perusuni. Perusuni jaetaan  kolmeen unen syvyyttä kuvaaviin vaiheisiin: torkeuneen, kevyeen/keskisyvään uneen ja syvään uneen.
 
Kun nukahdamme illalla vaivumme perusunen ensimmäiseen vaiheeseen, eli torkeuneen. Torkeuni on pinnallista, ja kestää vain muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Torkeunesta siirrymme uneen, joka vastaa kevyttä ja keskisyvää unta.  Tämä uni vaihe kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen siirrymme syvään uneen. Suurin osa syvästä unta painottuu alkuyöhön ja syvä uni on hyvin tärkeää varsinkin normaalin kasvun ja kehityksen vuoksi. Syvän univaiheen jälkeen siirrymme vilkeuneen. Vilkeunen aikana elimistö toimii aktiivisesti, todetaan pieniä lihasnykäyksiä ja nopeita silmänliikkeitä. Vilkeuni lisääntyy loppuyötä kohden ja unien näkeminen on vilkkaimmillaan vikeunen aikana.
 
Yön aikana univaiheet toistuvat 4-6 kertaa. Unen kaikilla vaiheilla on oma tärkeä tehtävänsä ja merkityksensä, sekä kaikkia unen vaiheita tarvitaan, jotta uni olisi laadultaan mahdollisimman hyvää ja virkistävää. 
 
Hyvälaatuinen uni on kokonaisuus, joka  alkaa illalla nukahtamisella ja jatkuu katkeamattomana aamun heräämiseen. Huonolaatuinen uni on esimerkiksi katkeilevaa eli rikkoutunutta unta, jolloin heräillään toistuvasti yön aikana. Unen määrä ja laatu vaikuttavat kognitiiviseen kehitykseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sekä stressin säätelyyn.