Tämän sivuston tarkoituksena on antaa nuorille tietoa unesta, sen merkityksestä ja uneen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi sivustolla kerrotaan nuoren univaikeuksista ja niiden hoitomenetelmistä.

Murrosiässä nuoressa tapahtuu kokonaisvaltaista kehitystä kohti aikuisuutta. Nuoren kehossa tapahtuu sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, joita kutsutaan biologisiksi muutoksiksi. Samalla sosiaalinen elämä vilkastuu, kaverit tulevat tärkeämmäksi, ja  itsenäistyminen alkaa. Nämä kehityksen tuomat muutokset vaikuttavat nuoren uneen ja nukkumistottumuksiin. Keskeisiä muutoksia murrosikäisen nuoren unessa ovat unen määrän väheneminen, päiväaikainen väsymys ja univajeen kertyminen. 

 

 

 

 

Äänestys

Kuinka usein sinulla ilmenee univaikeuksia?

Ääniä yhteensä: 727